Casa de Ajutor Reciproc: ce este și cum funcționează

Share
Tweet
Share

Casele de Ajutor Reciproc sunt surse de finanțare importante pentru comunitățile locale și sunt prezente în întreaga lume, nu doar în România. La nivel mondial, există aproximativ 54.000 de Case de Ajutor Reciproc în 97 de țări. Descoperă în continuare tot ce trebuie să știi despre o Casă de Ajutor Reciproc (CAR).

Casa de Ajutor Reciproc: definiție

O Casă de Ajutor Reciproc este o organizație non-profit, formată dintr-un grup de membri care decid să se asocieze în vederea sprijinirii financiare reciproce. Astfel, funcționarea unei CAR se bazează pe principiul ajutorului mutual și al economiilor de grup.

Sunt organizate în baza a două legi diferite, una pentru pensionari și alta pentru salariați. Conform Registrului BNR, în 2019 existau 2.587 de CAR în România.

Iată, concret, care este modul de funcționare al unei Case de Ajutor Reciproc: membrii CAR plătesc regulat anumite sume de bani, numite contribuții, care se adună într-un fond comun. Acest fond este mai apoi disponibil pentru a fi folosit de membrii care se confruntă cu dificultăți financiare și au nevoie de un împrumut. 

Structura CAR-urilor

În general, organele de conducere, administrare și control ale unei CAR sunt:

 • Conferința membrilor CAR – organul suprem de conducere care este alcătuit din totalitatea membrilor și care se convoacă cel puțin o dată pe an.

 • Consiliul Director – organul executiv, de administrare și conducere a activității unei CAR. Acesta este alcătuit din cel puțin 5 membri și 2 supleanți.

 • Comisia de cenzori – organul care efectuează controlul financiar intern al unei CAR. Acesta este compus din 3 membri și 3 supleanți, și cel puțin unul dintre aceștia trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil.

Ce activități desfășoară CAR-urile

Pentru a-și îndeplini scopul de a sprijini comunitățile locale, CAR-urile desfășoară următoarele activități:

 1. Colectarea de fonduri. O Casă de Ajutor Reciproc colectează fonduri de la membrii săi prin intermediul cotizațiilor lunare sau săptămânale, care sunt stabilite de membri în funcție de posibilitățile lor financiare. Contribuțiile sunt colectate într-un fond social și pot fi purtătoare de dobândă, în funcție de politica de investiții a organizației. În general, acest fond colectat este folosit pentru a oferi împrumuturi celor din organizație care au nevoie de ajutor financiar.

 2. Gestionarea de fonduri. După ce fondurile sunt colectate, acestea sunt administrate și gestionate de către Casa de Ajutor Reciproc. Scopul acestei activități este ca banii să fie folosiți într-un mod eficient pentru a genera un venit suplimentar, astfel încât CAR-ul să poată oferi împrumuturi la rate de dobândă mai mici membrilor săi. Prin gestionarea de fonduri, organele de conducere, administrare și control asigură o monitorizare riguroasă a rambursării împrumuturilor acordate.

 3. Acordarea de împrumuturi. O altă activitate a unei CAR este acordarea de împrumuturi membrilor săi la o rată de dobândă mai mică decât cea oferită de către bănci.

Cum devii membru al unei Case de Ajutor Reciproc

Criteriile de eligibilitate aplicabile pentru a deveni membru al unei CAR pot să difere de la o organizație la alta, întrucât acestea sunt stabilite de Consiliul Director. Iată, însă, care sunt criteriile generale aplicabile majorității CAR-urilor:

 • Vârsta minimă de 18 ani;

 • Calitatea de salariat;

 • Achitarea unei taxe de înscriere care reprezintă aportul inițial la capital;

Avantajele unui membru CAR

Există multiple avantaje de care se bucură membrii unei Case de Ajutor Reciproc. Iată 5 dintre cele mai importante:

 1. Acces la finanțare: Membrii Casei de Ajutor Reciproc au acces la împrumuturi cu dobânzi mai mici decât cele oferite de instituțiile financiare tradiționale. Acest lucru poate fi util pentru cei care au nevoie de o sumă mai mică de bani pe o perioadă scurtă.

 2. Economisire: Membrii Casei de Ajutor Reciproc pot economisi o anumită sumă de bani în contul lor de membru și pot obține un randament mai bun decât la o instituție bancară.

 3. Asistență financiară: Casa de Ajutor Reciproc poate oferi membrilor săi asistență financiară în caz de urgență, cum ar fi în cazul unui deces în familie sau a unei boli grave.

 4. Consiliere financiară: Membrii Casei de Ajutor Reciproc pot beneficia de sfaturi și consiliere financiară de la experți în domeniu deoarece, în majoritatea cazurilor, în Consiliul Director și Comisia de cenzori se află persoane specializate în domeniul financiar.

 5. Implicare în comunitate: Casa de Ajutor Reciproc este o organizație non-profit care are ca scop sprijinirea comunității locale prin intermediul membrilor săi. De aceea, implicarea în activitățile Casei de Ajutor Reciproc poate oferi oportunități de voluntariat și implicare activă în comunitate.

CAR vs. IFN vs. bănci

Casele de Ajutor Reciproc, IFN-urile (Instituțiile Financiare Nebancare) și băncile sunt toate organizații care furnizează servicii financiare, însă exista câteva diferențe cheie între ele.

Prima diferență între cele 3 organizații constă în statutul lor juridic. În timp ce CAR-urile sunt organizații non-profit, băncile și IFN-urile sunt entități cu scop lucrativ, urmărind în primul rând obținerea de profit.

O altă diferență importantă între acestea constă în modalitatea de acordare a creditelor și a dobânzilor aferente. Având ca principal scop sprijinirea comunității locale, CAR-urile acordă împrumuturi membrilor săi cu dobânzi mai reduse decât în cazul băncilor sau IFN-urilor și cu o documentație mai puțină. Cu toate acestea, majoritatea CAR-urilor pot să ofere împrumuturi unei persoane de cel mult 10.000 de euro/ an, în timp ce IFN-urile și băncile pot să ofere împrumuturi de zeci de mii de euro pentru aceeași perioadă de rambursare.

O altă deosebire între cele 3 organizații constă în portofoliul de produse și servicii pe care le oferă. În timp ce CAR-urile se concentrează pe furnizarea de servicii financiare de economisire și împrumut, IFN-urile și băncile au o gamă mai largă de servicii, precum: conturi și depozite de economii, credite ipotecare, carduri de credit, etc.

Importanța Caselor de Ajutor Reciproc în comunitățile locale

CAR-urile sunt înființate cu scopul de a sprijini și ajuta membrii comunității, așa că importanța lor în comunitățile locale este una majoră din mai multe motive. Iată câteva dintre ele:

 • Accesibilitate: Unul dintre cele mai importante avantaje ale CAR-urilor este accesibilitatea pentru membrii comunității. Acest lucru se datorează faptului că organizațiile sunt înființate și operate la nivel local, fiind în măsură să înțeleagă mai bine nevoile financiare ale comunității.

 • Flexibilitate: CAR-urile sunt mai flexibile în ceea ce privește criteriile de eligibilitate pentru acordarea împrumuturilor. În timp ce băncile și IFN-urile se concentrează, în general, pe istoricul creditelor și scorurile de credit ale solicitanților, CAR-urile se bazează mai mult pe istoricul de angajament și de încredere al membrilor comunității.

 • Încredere și solidaritate: CAR-urile promovează încrederea și solidaritatea între membrii comunității prin intermediul unui angajament reciproc de sprijin și ajutor. Acesta este un aspect important în special în comunitățile cu un grad mai mare de marginalizare și vulnerabilitate, unde membrii se pot baza pe sprijinul reciproc în situații dificile.

Concluzionând, Casele de Ajutor Reciproc reprezintă o resursă importantă pentru comunitățile locale, deoarece oferă multiple beneficii membrilor și promovează o cultură a economisirii și responsabilității financiare. Cu toate acestea, este important să te informezi cu privire la toate implicațiile financiare ale unei CAR, cât și altor instituții financiare înainte de a lua o decizie. Află mai multe despre tipuri de instituții financiare aici.

Autor:
Emil Kjær
Emil Kjær
General Manager

Emil își folosește expertiza pentru a face diferența în sectorul financiar. A studiat la Universitatea din Danemarca de Sud și este director general la Intelligent Banker din 2013, unde a ajutat peste 500.000 de utilizatori din întreaga lume cu nevoile lor financiare.

Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved