Ce este indicele IRCC

Cuprins

Share
Tweet
Share

IRCC este un indice de referință pentru creditele consumatorilor, în funcție de care se calculează dobânda variabilă a creditelor în lei. Acesta se folosește în cazul creditelor aprobate din luna mai a anului 2019 încoace, înlocuind astfel indicele ROBOR

În timp ce ROBOR-ul se calculează ca o medie aritmetică a cotațiilor afișate de primele 10 instituții bancare din România, indicele IRCC zilnic se calculează ca medie ponderată a ratelor de dobândă ale tranzacțiilor de pe piața monetară interbancară. În funcție de aceste valori zilnice, la finalul fiecărui trimestru se calculează indicele IRCC trimestrial care influențează și dobânzile variabile ale creditelor.

Evoluția indicelui IRCC

Indicele IRCC a avut o evoluție fluctuantă din 2019 până în prezent. 

Conform bnr.ro, în anul 2019, valoarea medie a indicelui IRCC a fost de 2,48, în timp ce în anul 2020 valoarea medie a scăzut la 2,03. În anul următor, media a fost și mai mică, de 1,34, însă în 2022 IRCC-ul a crescut la o medie de 4,12.

Cu toate acestea, valoarea indicelui IRCC s-a menținut sub valoarea ROBOR-ului, în special datorită faptului că IRCC-ul trimestrial este media aritmetică a valorilor IRCC zilnice comunicate pentru trimestrul anterior, urmând a se aplica de către fiecare instituție de credit pentru trimestrul următor.

Iată o comparație între valorile medii ale celor 2 indici de referință, începând cu al doilea trimestru al anului 2019, când IRCC a luat locul ROBOR-ului pentru creditele noi:

Indicele IRCC vs. ROBOR

După cum se poate observa, pe tot parcursul celor 4 ani și implicit în 2023, valoarea indicelui IRCC este mai mică decât cea a ROBOR-ului, cea mai mare diferență fiind de 3,92 de puncte, înregistrată în ultimul trimestru al anului 2022 când ROBOR-ul a fost de 7,98, iar IRCC-ul de 4,06.

Și în primul trimestru 2023 prognozele se arată în favoarea IRCC-ului. Conform informațiilor afișate pe site-ul BNR, IRCC-ul va încheia T1 cu o valoare de aproximativ 5,71, în timp ce ROBOR-ul va avea o valoare de circa 7,56.

Cum influențează indicele IRCC rata la credit - exemplu concret

Indicele IRCC are o influență mare doar asupra ratelor creditelor în lei cu dobânzi variabile, creditele cu dobânzi fixe fiind în afara sferei de influență a acestui indice.

Pentru a înțelege cum influențează indicele IRCC rata la credit, este important să cunoaștem din ce este compusă rata unui credit cu dobândă variabilă. Aceasta se poate calcula ușor după următoarea formulă:

Rată Credit = Sold Credit + Dobândă Variabilă

La rândul său, dobânda variabilă este compusă din marja fixă a băncii, care rămâne aceeași pe toată perioada contractului de credit și indicele de referință IRCC care poate varia de la un trimestru la altul, așa cum se poate observa și mai sus.

Să ne imaginăm următoarea situație: la finalul anului 2019 ai contractat un credit imobiliar cu o dobândă variabilă, iar prima rată, în luna ianuarie 2020, a fost de 1.800 RON. Conform formulei de mai sus, rata ta este compusă din: 

 • 800 RON – sold credit (suma de bani pe care o plătești pentru rambursarea efectivă a banilor împrumutați)

 • 1.000 RON – dobânzi, dintre care 200 RON reprezintă marja fixă a băncii, în timp ce 800 RON sunt aferenți indicelui IRCC care, în luna ianuarie 2020 a fost cotat cu 2,4%, conform informațiilor publicate de BNR.

În luna ianuarie a anului 2021, când IRCC-ul a scăzut la 1,06%, rata aferentă aceluiași credit ar fi scăzut și ea cu 447 RON , ajungând la 1.353RON. Iată din ce ar fi fost compusă:

 • 800 RON –  sold credit;

 • 553 RON – dobânzi, dintre care 200 RON reprezintă marja fixă a băncii și 353 RON sunt aferenți indicelui IRCC;

Dacă ne imaginăm situația și mai departe, constatăm că în ianuarie 2022 rata ar fi crescut cu aproape 190 RON față de aceeași lună a anului precedent deoarece indicele IRCC a avut o valoare de 1,63. 

Creșterea cea mai mare s-ar fi înregistrat în luna ianuarie a acestui an când, conform informațiilor actuale publicate de BNR, indicele IRCC are o valoare de 5,68%. În această situație, rata la credit în ianuarie 2023 ar fi ajuns la aproximativ 2.890 RON, din care 1.890 RON aferenți IRCC-ului. În această situație, rata ar fi crescut cu circa 1.350 RON. 

Concluzionând, chiar dacă valoarea IRCC-ului continuă să fie mai mică decât cea a indicelui ROBOR, nu trebuie scăpat din vedere faptul că aceasta este fluctuantă și are o influență majoră asupra valorii ratei unui credit cu dobândă variabilă. Așa cum se poate observa în exemplul dat, valoarea ratei în 2023 a crescut cu 60% față de anul 2020, pentru aceeași sumă împrumutată.

Așadar, nu uita să fii responsabil în alegerea unui credit și să te asiguri că veniturile tale vor putea să facă față posibilelor creșteri ale ratelor în timp, cauzate de evoluția IRCC.

FAQ

 1. Ce este IRCC și cum se calculează?

  IRCC, sau Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor, reprezintă o medie ponderată a ratelor de dobândă ale tranzacțiilor de pe piața monetară interbancară. Se folosește pentru a determina dobânda variabilă a creditelor în lei, aplicabilă creditelor noi acordate după mai 2019. Calculul său se bazează pe valori zilnice, iar la sfârșitul fiecărui trimestru se stabilește o medie care va fi aplicată pentru următorul trimestru.

 2. De ce IRCC a înlocuit ROBOR la creditele noi începând cu mai 2019?

  IRCC a fost introdus ca un indice mai reprezentativ pentru costul finanțării, reflectând mai direct condițiile de pe piața monetară interbancară. Schimbarea a fost făcută pentru a oferi o mai mare transparență și predictibilitate în calculul ratelor de dobândă, deoarece ROBOR-ul era influențat de condiții de piață diferite, care nu reflectau neapărat costul real al finanțării pentru consumatori.

 3. Cum pot influența fluctuațiile IRCC planificarea financiară personală?

  Fluctuațiile IRCC pot afecta semnificativ rata lunară a creditelor cu dobândă variabilă, influențând astfel bugetul personal. Este important să monitorizezi evoluția IRCC, mai ales dacă ai un astfel de credit, pentru a anticipa posibile creșteri ale ratelor și a te asigura că bugetul tău poate suporta aceste schimbări.

Autor:
Emil Kjær
Emil Kjær
General Manager

Emil își folosește expertiza pentru a face diferența în sectorul financiar. A studiat la Universitatea din Danemarca de Sud și este director general la Intelligent Banker din 2013, unde a ajutat peste 500.000 de utilizatori din întreaga lume cu nevoile lor financiare.

Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved